Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2017

12:01
Uwielbiam patrzeć na to jak ślicznie się uśmiecha. Zwłaszcza wtedy, gdy uśmiecha się dzięki mnie.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove

November 16 2017

thesmajl
16:48
I o to w życiu chodzi (...). O szybkie, męskie decyzje.
— Hanna Krall - Zdążyć przed Panem Bogiem
Reposted frombeinthe beinthe viapodkreslajmnie podkreslajmnie

November 14 2017

thesmajl
19:56
3378 e7db 500
Reposted fromprzegrany przegrany viapoolun poolun
19:50
5870 6e05 500
Reposted fromkostuchna kostuchna viapoolun poolun
thesmajl
19:06
Nigdy nikogo jak jego.
thesmajl
19:06
Jest tylko jeden sposób, żeby zacząć: zacząć.
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaoutoflove outoflove

November 09 2017

thesmajl
17:15
4406 f6a0
Reposted fromretaliate retaliate viaoutoflove outoflove
16:59
Zanim nabałaganisz, sprawdź czy dasz radę posprzątać.
— (via niewidoczny-smutek)
Reposted fromdivi divi viapolciak polciak

November 06 2017

thesmajl
15:09
5821 db21 500
Reposted fromnieobecnosc nieobecnosc viapoolun poolun

November 02 2017

thesmajl
19:34
Kocham Cię za to, co już wspólnie przeżyliśmy, a także kocham Cię w oczekiwaniu na to, co się wydarzy. Nie mogło mnie spotkać w życiu nic lepszego od poznania Ciebie.
thesmajl
19:13

October 31 2017

thesmajl
15:56
Można przegrać, lub wygrać, ale nie można, do cholery, rezygnować.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapoolun poolun
thesmajl
15:54
Niskie poczucie wartości u któregoś z partnerów jest jedną z najczęstszych przeszkód dla stworzenia autentycznej, dwustronnej relacji. Jeżeli nie możesz uwierzyć, że jesteś wystarczająco dobrą osobą, by pokochać siebie samą, nie potrafisz uwierzyć również w to, że druga osoba rzeczywiście mogła Cię pokochać i wybrać. Z tego powodu zaczynasz, często nieświadomie, testować albo wręcz niszczyć waszą więź. Może to prowadzić do rozstania albo do ukształtowania się toksycznej relacji, w której w końcu jesteś postrzegana w podobny sposób, w jaki sama o sobie myślisz. 

October 30 2017

thesmajl
17:15
Kiedy jest Ci źle a pierwszy numer, pod który dzwonisz nie odbiera, to znaczy, że czas zmienić swój pierwszy numer.
— Katarzyna Wołyniec
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapolciak polciak
thesmajl
15:15

October 24 2017

thesmajl
17:33
I do zaoferowania mam tylko chłód ale ona mówi do mnie słońce.
— Pilot
Reposted bysuperkalifragalistodekspialitycznie-onlyhopeonlyhope
thesmajl
16:45
Jeżeli kocha mnie chociaż w połowie tak jak denerwuje to jestem wielką szczęściarą.
— mój.
Reposted byonlyhope onlyhope
thesmajl
15:58
a spokój ma kształt Twoich ramion.
Reposted frompunkahontaz punkahontaz viaoutoflove outoflove
thesmajl
15:58
4234 ce35
Reposted fromiamstrong iamstrong viaoutoflove outoflove

October 19 2017

thesmajl
16:17

Twój uśmiech, wplątany w moje myśli.

Reposted frommefir mefir viamalusiaa malusiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl